De flesta yrken kräver grundläggande datorkunskap

Nu förtiden så är det väldigt få yrken som inte kräver att man har grundläggande datorkunskap. Ibland kan det såklart att vara svårt att se varför ett visst arbete kräver att man ska kunna använda en dator och vilka arbetsuppgifter det skulle kunna innebära.   

Varför måste jag ha kunskaper inom dator i mitt yrke? När kommer jag använda det?

Samhället har utvecklats och idag sker väldigt mycket digitalt och beroende på vilket jobb du har så kommer du behöva mer eller mindre kunskaper om datoranvändning, men lita på att du troligtvis kommer att behöva det i alla fall! Många arbeten kräver exempelvis att du ska kunna läsa, svara och skriva e-post, att du ska kunna göra ärendehanteringar, skicka rapporter och så vidare. Det är också vanligt att det som tidigare fanns på papper, exempelvis checklistor, arkivering och så vidare finns nu mer digitalt och har man kunskaper inom detta så sparar det tid.

Det är enklare att hitta allting och det kommer att spara pengar i slutändan och allt det är så klart attraktivt för arbetsgivaren. Därför kräver många arbetsgivare att sina anställda ska ha grundläggande kunskaper inom dator. Eftersom man inte heller vet exakt hur utveckling kommer att se ut och vad som kommer att digitaliseras så kommer arbetsgivaren troligtvis välja någon som har grundläggande kunskaper med datorn framför någon som inte har det för att vara beredd om det kommer att behövas. Om du inte har dessa kunskaper så ska du såklart inte låta dig hindras av det, se till att skaffa dig dem istället! Det finns till exempel böcker om datorkunskap som du kan köpa och lära dig med.

Jag arbetar redan och jag använder aldrig dator så varför ska jag lära mig det?

Det är så klart en bra fråga och det är lätt att förstå att det kan kännas omotiverat då att skaffa sig kunskaper som man inte tror att man kommer behöva. Men du vet inte om även ditt yrke kommer att utvecklas och bli mer digitalt. Digitaliserande har skett väldigt snabbt och mycket har bytts ut från analogt till digitalt på väldigt kort tid och därför är det väldigt svårt att säga vad som kommer att hända. Men sedan är frågan också om du är helt säker på att du verkligen aldrig behöver använda dator i ditt yrke? Väldigt många yrken och företag sköter sina lönesystem, frånvarohantering med mera via dator. Det betyder att när vi ska registrera sjukfrånvaro, semester, kontrollera din lönespecifikation och liknande så behöver du göra det digitalt och där har du ett eget ansvar och därför behöver du kunna använda datorn.

Om du vill söka nytt jobb

Om du ska söka nytt jobb så är det troligt att du kommer skriva en annons på datorn som du sedan skickar in via email och får också svar där och redan där krävs ju att du ha grundläggande kunskaper om hur du ska använda datorn vilket yrke det än handlar om.

Comments are closed.